Galerie zdjęć

PODSUMOWANIE PRACY JAWORZNICKIEJ POLICJI

Dzisiaj w Komendzie Miejskiej Policji w Jaworznie odbyła się roczna narada służbowa podsumowująca działania jaworznickiej Policji w 2017 roku. W spotkaniu wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach młodszy inspektor Mariusz Krzystyniak, Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna Monika Bryl, a także Prokurator Rejonowy Jacek Nowicki oraz przedstawiciele wszystkich pionów i komórek organizacyjnych miejscowej komendy.

Głównym tematem narady było omówienie wyników pracy jaworznickiej Policji osiągniętych 2017 roku oraz przedstawione zostały priorytety, które policjanci będą realizować w roku bieżącym. Naradę rozpoczął Komendant Miejski Policji w Jaworznie inspektor Robert Trzupek, który przywitał zaproszonych gości i przedstawił jej program.

Komendant Trzupek na wstępie podziękował przedstawicielowi władz samorządowych za udzielone wsparcie finansowe dla Policji w roku 2017. Pieniądze w dużej mierze zostały wydane na sfinansowanie wynagrodzeń dla policjantów pełniących ponadnormatywne służby patrolowe oraz utrzymanie etatów dzielnicowych kontraktowych. Część pozyskanych środków oraz środki budżetowe pozwoliły na zakup nowego radiowozu. Szef jaworznickich policjantów miniony rok przedstawił w oparciu o zestawienia statystyczne. Według większości parametrów miniony rok był dla miasta okresem zwiększenia bezpieczeństwa i skuteczności jaworznickiej policji. W 2017 roku zanotowano m.in. zmniejszenie liczby przestępczości kryminalnej, a liczba wypadków drogowych śmiertelnych sięgnęła zera. Oprócz podania wyników w liczbach zatrzymanych nietrzeźwych kierujących, sprawców innych przestępstw, osób poszukiwanych listami gończymi wspomniano także o niewymiernym czynniku mającym wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców miasta, jakim były działania prewencyjne i profilaktyczne.

Następnie o zabranie głosu poproszeni zostali zastępca komendanta wojewódzkiego oraz przybyli goście, którzy pozytywnie ocenili jaworznicką służbę. Komendant Krzystyniak podsumowując, stwierdził, że wyniki osiągnięte przez jaworznickich stróżów prawa w 2017 roku są na zadowalającym poziomie.

Kończąc spotkanie komendant Robert Trzupek pokreślił, że w dalszym ciągu policjanci będą skutecznie zwalczać przejawy przestępczości i nie spoczną w działaniach zmierzających do utrzymania poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Jaworzna. Podziękował też wszystkim policjantom za rzetelnie pełnioną służbę. Do podziękowań za owocną służbę przyłączyli się również zaproszeni goście.

  • Meldunek złożony komendantowi wojewódzkiemu
  • Przywitanie gości przez komendanta Trzupka
  • Przedstawienie osiągniętych wyników w formie prezentacji
  • Prezentacja wyników pracy
  • Kierownictwo jaworznickiej policji
  • Zebrani na naradzie pracownicy komendy oraz zaproszeni goście
  • Przemówienie zastępcy prezydenta
  • Przedstawienie wyników
  • Przemówienie zastępcy komendanta wojewódzkiego
Powrót na górę strony