Zgłoś korupcję

Zgłoś korupcję

Przeciwdziałanie korupcji jest ważnym zadaniem organów państwowych. Oczekiwania związane z realizacją tego zadania są coraz większe. Wskazują na to wszystkie badania opinii publicznej obejmujące skalę zjawiska korupcji, jego skutki, możliwości eliminacji czy też ewoluowania różnych jej form. Wyniki tych badań od wielu lat sytuują korupcję niezmiennie jako jedną z najgroźniejszych patologii społecznych w Polsce.

Korupcja - w znaczeniu klasycznym oznacza przyjmowanie lub żądanie przez urzędnika instytucji państwowej i samorządowej korzyści majątkowej albo osobistej w zamian za wykonanie czynności służbowej lub naruszenie prawa (słownik języka polskiego PWN).


 

Wydział do Walki z Przestępstwami Gospodarczymi Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie

e-mail:  pg@jaworzno.ka.policja.gov.pl,  tel. 47 8525 277

adrian.bzowski@jaworzno.ka.policja.gov.pl,   tel. 47 8525 309

 

PAMIĘTAJ!!!

Nie podlega karze sprawca przestępstwa korupcyjnego, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica została przyjęta bądź wręczona, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa - zanim organ ten o nim się dowiedział.


 

Powrót na górę strony