Ostrożnie z fajerwerkami - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Jaworznie

Wiadomości

Ostrożnie z fajerwerkami

Data publikacji 31.12.2020

Z uwagi na pandemię i wprowadzone obostrzenia, tegoroczny Sylwester nie będzie taki jak w poprzednich latach. Mimo wszystko, osoby, które w tym dniu zdecydują się odpalać fajerwerki, muszą pamiętać o podstawowych zasadach, by każdy mógł bezpiecznie powitać 2021 rok.

Pamiętajmy, że prawo zakazuje używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, z wyjątkiem 31 grudnia oraz 1 stycznia.

Przed ich użyciem warto zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa:

  • Ograniczenia w używaniu fajerwerków wprowadzają zarówno przepisy kodeksu wykroczeń, jak i przepisy prawa miejscowego;
  • Sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2;
  • Informujmy Policję o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom;
  • Pamiętajmy, że fajerwerki są materiałami wybuchowymi i muszą być używane ostrożnie;
  • Kupujmy fajerwerki u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców i stosujmy się do instrukcji zamieszczonych na opakowaniach. Przed zakupem upewnijmy się, czy do fajerwerków dołączona jest instrukcja obsługi w języku polskim;
  • Ściśle przestrzegajmy podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas odpalania petard, ponieważ niewłaściwe ich używanie może stanowić zagrożenie dla naszego życia I zdrowia;
  • Używając fajerwerków, należy wybrać miejsce, w którym nie zrobimy nikomu krzywdy i  niczego nie zniszczymy. Czyli miejsce, gdzie nie ma drzew, linii energetycznych oraz samochodów czy zabudowań;
  • W pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być narażonych na pożar nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych;
  • Pod żadnym pozorem fajerwerków nie powinny odpalać dzieci, które muszą być pod stałą opieką osób dorosłych.

Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa. Zadbajmy o siebie nawzajem. Niech ten trudny rok dla każdego będzie miał szczęśliwe zakończenie.