Stop agresji drogowej - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Jaworznie

Wiadomości

Stop agresji drogowej

Data publikacji 29.08.2019

Jeśli zarejestrowałeś i posiadasz nagranie szczególnie rażącego naruszenia przepisów, zawierające elementy agresji drogowej, możesz zgłosić wykroczenie drogowe policji, przesyłać je na skrzynki „stop agresji drogowej” znajdujące się na stronach internetowych komend wojewódzkich.

stopagresjidrogowej@zachodniopomorska.policja.gov.plJeśli zdarzenie miało miejsce na Śląsku właściwym jest e-mail: stopagresjidrogowej@ka.policja.gov.pl

Pamiętajmy, zalecane jest aby film z nagraniem nie przekraczał 20 MB, jeśli jest większej pojemności można dostarczyć go na nośniku danych do najbliższej jednostki policji.

Niezbędne jest, aby wraz z przesłanym filmem z wykroczeniem drogowym dostarczyć informację o:

dacie, godzinę i miejsce zdarzenia (miejscowość, ulica, nr drogi)
dane dotyczące pojazdu (numer rejestracyjny, marka) w przypadku braku możliwości identyfikacji na przesłanym filmie,
dane osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, adres do korespondencji, opcjonalnie numer telefonu).

Prosimy pamiętać:

Załącznik powinien być zapisany w rozszerzeniu MPEG4, AVI.

Jeżeli z różnych przyczyn przesłanie pliku jest niemożliwe, prosimy przekazać materiał do najbliższej jednostki Policji.

W przypadku przysłania nieprawidłowego pliku, policjant odpowiedzialny za obsługę niniejszego przedsięwzięcia skontaktuje się z nadawcą drogą elektroniczną celem wypracowania właściwego sposobu przekazania informacji.

W przypadku zarejestrowania zdarzenia w ruchu drogowym poza obszarem działania Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, materiał filmowy należy przekazać do właściwej miejscowo Komendy Wojewódzkiej Policji. Adresy skrzynek pocztowych "STOP AGRESJI DROGOWEJ" dostępne są poniżej:

 

 

KWP Szczecin :  stopagresjidrogowej@zachodniopomorska.policja.gov.pl

KWP  Bydgoszcz: stopagresjidrogowej@rd.kwp.byd.policja.gov.pl  

KWP Rzeszów: stopagresjidrogowej@podkarpacka.policja.gov.pl  

KWP Gorzów Wlkp.: stopagresjidrogowej@wrd.lubuska.policja.gov.pl   

KWP Kielce:  stopagresjidrogowej@swietokrzyska.policja.gov.pl  

KWP Białystok: stopagresjidrogowej.kwp@bk.policja.gov.pl  

KWP Gdańsk: stopagresjidrogowej@pomorska.policja.gov.pl  

KWP Katowice:  stopagresjidrogowej@ka.policja.gov.pl  

KWP Kraków:   stopagresjidrogowej@malopolska.policja.gov.pl  

KWP Lublin:  stopagresjidrogowej@lu.policja.gov.pl  

KWP Opole:  problemdrogowy@opolska.policja.gov.pl  

KWP Poznań:  stopagresjidrogowej@wielkopolska.policja.gov.pl  

KWP Radom: stopagresjidrogowej@ra.policja.gov.pl  

KWP Wrocław: stopagresjidrogowej@wr.policja.gov.pl  

KSP Warszawa: stopagresjidrogowej@ksp.policja.gov.pl

 

Przesyłając materiał filmowy wyrażasz zgodę na jego wykorzystanie (w tym upublicznienie) w celach działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (cechy identyfikacyjne pojazdów, wizerunki uczestników zostaną zasłonięte w sposób zapewniający ochronę danych osobowych).