Dzielnicowi realizują zadania priorytetowe - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Jaworznie

Wiadomości

Dzielnicowi realizują zadania priorytetowe

Data publikacji 16.11.2016

Dzielnicowi jaworznickiej komendy prowadzą działania w ramach opracowanych planów działań priorytetowych dla swoich rejonów służbowych. Jest to narzędzie, które ma uspołecznić zadania realizowane przez dzielnicowych i zwiększyć skuteczność współdziałania dzielnicowego z mieszkańcami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w danym rejonie. Określone zadania wynikają z oczekiwań społecznych uzyskanych podczas spotkań, konsultacji oraz debat ze społeczeństwem oraz z bieżącej analizy zagrożeń.

Oto zadania jakie realizują dzielnicowi w poszczególnych rejonach służbowych na terenie miasta Jaworzna:

 

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 1 – dzielnica Centrum

 • Dzielnicowy, aspirant sztabowy Andrzej Kaźmierczak: realizuje zadania priorytetowe mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów na ul. Farnej w rej. skrzyżowania z ul. Mickiewicza.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 2 – dzielnica OTK

 • Dzielnicowy, :sierżant sztabowy Wojciech Babiński: prowadzi działania priorytetowe związane  z gromadzeniem się osób, spożywaniem alkoholu, zakłócaniem ładu i porządku oraz zaśmiecaniem miejsca publicznego między blokami przy ul. Matejki 4 a 20 w szczególności za byłym budynkiem zakładu szewskiego.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 3 – osiedle Górnicze

 • Dzielnicowy,

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 4 – osiedle Skałka

 • Dzielnicowy, aspirant sztabowy Artur Węziak: prowadzi działania priorytetowe związane z  poprawą bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego w rejonie bloków mieszkalnych przy ul. Wandy. Ujednolicenie zasad oraz kierunków ruchu poruszania się pojazdów po drogach osiedlowych i miejskich, umieszczenie zaków drogowych z uwagi na przemieszczanie się innych użytkowników w kierunku obwodnicy miasta, co tym samym powoduje zagrożenie dla mieszkańców.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 5 – dzielnica Bory

 • Dzielnicowy, aspirant Przemysław Filipek: realizuje zadania priorytetowe związane z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców ul. Tetmajera
  .

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 6 – osiedle Podwale Północ

 • Dzielnicowy, sierżant sztabowy Grzegorz Nawara: realizuje zadania priorytetowe mające na celu przeciwdziałanie kradzieżom z włamaniem do mieszkan na terenie oś. Podwale oraz wzrost poczucia bezpieczenstwa mieszkańców.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 7 – osiedle Podwale Centrum

 • Dzielnicowy, aspirant sztabowy Rafał Długosz: realizuje zadania priorytetowe związane z brakiem miejsc parkingowych – os. Podwale
   

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 8 – osiedle Gigant i Podwale Zachód

 • Dzielnicowy, starszy sierzant Marcin Minkowski:  prowadzi działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa infrastruktury rekreacyjnej poprzez odnowienie placów zabaw dla dzieci na terenie Os Gigant

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 9 – dzielnica Jeleń

 • Dzielnicowy,  młodszy aspirant Łukasz Woźniak:  prowadzi działania priorytetowe związane z  ograniczeniem spożywania alkoholu  i popełniania wykroczeń uciążliwych społecznie w rejonie sklepu Delikatesy Centrum na ul. Wygoda 54
  .

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 10 – dzielnica Byczyna

 • Dzielnicowy, aspirant sztabowy Dariusz Nowak:  prowadzi działania priorytetowe związane z budową chodnika dla pieszych na odcinku ul. Abstorskich pomiędzy skrzyżowaniami z ulicą Rewolucjonistów a Żytnią.
  .

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 11 – osiedle Podłęże, Pszczelnik i Azot

 • Dzielnicowy, młodszy aspirant Michał Dutka: prowadzi działania priorytetowe związane z poprawą infrastruktury drogowej poprzez naprawę studzienek kanalizacyjnych w rejonie ul. Prusa 32-34 w Jaworznie.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 12 – osiedle Podłęże Północ

 • Dzielnicowy,

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 13 – osiedle Podłęże

 • Dzielnicowy, młodszy aspirant Mateusz Ślusarczyk: przeprowadza działania priorytetowe związane z usunięciem drzewostanu stanowiącego zagrożenie dla życia i zdrowia osób w rejonie Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Kasprzaka 6 w Jaworznie.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 14 – dzielnica Dąbrowa Narodowa i Łubowiec

 • Dzielnicowy, starszy sierżant Rafał Zdebik: realizuje zadania priorytetowe związane z nieprawidłowym  parkowaniem – ul. Górników z "Danuty"

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 15 – osiedle Stałe

 • Dzielnicowy, aspirant sztabowy Michał Dziura: realizuje zadania priorytetowe związane z nieprawidłowym parkowaniem w rejonie ul. Armii Krajowej 2 przy skrzyżowaniu z ul. Jaśminową

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 16 – osiedle Stałe

 • Dzielnicowy, aspirant sztabowy Rafał Włodyga: prowadzi działania priorytetowe związane z powstania minimum 5 miejsc postojowych w rejonie bloku mieszkalnego przy ul. Kalinowej 9.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 17 – osiedle Długoszyn i Góra Piasku

 • :Dzielnicowy, starszy sierżant Marcin Pietras: prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką  ograniczenia spożywania alkoholu, zaśmiecania i popełniania wykroczeń  szczególnie uciążliwych społecznie w rejonie sklepów i garaży przy bloku ul. Gagarina 3 Osiedle Gagarina
  .

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 18 – osiedle Szczakowa

 • Dzielnicowy, młodszy aspirant Mateusz Zięba: prowadzi działania priorytetowe związane z zabezpieczeniem pomieszczeń gospodarczych przy ulicy Jagiellońskiej 62-64 przed dostępem osób postronnych
   

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 19 – dzielnica Pieczyska i Ciężkowice

 • Dzielnicowy, młodszy aspirant Bartosz Wójcicki: przeprowadza działania priorytetowe związane ze zjawiskiem przemocy w sieci internetowej czyli tzw. "cyberprzemoc"

Policjanci pierwszego kontaktu realizujący opisane zadania jeszcze bardziej uspołeczniają rolę jaką pełnią w służbie społeczeństwu. Taka jest ich misja i takie zadania właśnie realizują. Ich celem jest również budowanie lokalnych koalicji na rzecz bezpieczeństwa, zarówno z mieszkańcami jak i instytucjami działającymi na rzecz lokalnych społeczności.