Kierownictwo jaworznickiej Policji - Kierownictwo - Komenda Miejska Policji w Jaworznie

Kierownictwo

Kierownictwo jaworznickiej Policji

                  KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W JAWORZNIE 

 

                      p.o. MŁODSZY INSPEKTOR DR PIOTR UWIJAŁA

                        tel. sekretariat:  47 85 252 12,   47 85 252 13;  

                        e-mail: komendant@jaworzno.ka.policja.gov.pL

 

           I ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W JAWORZNIE

                         p.o. nadkomisarz mgr sławomir zagrobelny

 

                      

                        tel. sekretariat:  47 85 252 90,   47 85 252 23;  

                        e-mail: komendant@jaworzno.ka.policja.gov.pL