Kapelan Policji

Ksiądz Mariusz OLEJNIK

Kapelan Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie

Ksiądz Mariusz urodził się 6 czerwca 1970 roku, a wyświęcony został 3 czerwca 1995 roku. Jest z wykształcenia magistrem teologii. Ksiądz Mariusz jest także duszpasterzem myśliwych.
 

Wydarzenia z udziałem duchownego...

Obchody Święta Policji -  09 lipca 2018 roku

Mszą Świętą w Kolegiacie Św. Wojciecha i Św. Katarzyny rozpoczęło się dzisiaj jaworznickie Święto Policji. W nabożeństwie wzięli udział oprócz policjantów i ich rodzin, wierni z jaworznickich parafii. Mszy przewodniczył ksiądz prałat Eugeniusz Cebulski wraz kapelanem Policji księdzem Mariuszem Olejnikiem.

Następnie policjanci udali się do komendy, gdzie odbyła się oficjalna część tegorocznego święta.

W uroczystej zbiórce udział wzięli m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Krzysztof Justyński, Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert wraz z Zastępcą Moniką Bryl, Prokurator Rejonowy w Jaworznie Jacek Nowicki, Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie Paweł Wysocki, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, w tym, Państwowej Straży Pożarnej w osobie zastępcy komendanta starszego kapitana Adama Mamicy.

W trakcie uroczystości nadinspektor Krzysztof Justyński pogratulował wyników w służbie oraz złożył życzenia wszystkim pracownikom jaworznickiej Policji. Generał Justyński podziękował policjantom za dotychczasowy trud i działania podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Jaworzna. 

- Uprzejmie proszę przekazanie moich podziękowań i słów uznania Waszym rodzinom i najbliższym, którzy Was wspierają, a których wyrozumiałość i życzliwość jest niezbędna dla dobrego wykonywania obowiązków - powiedział generał Justyński.

Szef jaworznickiej Policji Inspektor Robert Trzupek w swoim przemówieniu skierował słowa podziękowania i uznania dla swoich podwładnych. Życzył dalszych sukcesów i satysfakcji z wykonywanych zadań. Komendant Trzupek podziękował również przedstawicielom podmiotów wspierających pracę policjantów, dzięki którym możliwe jest realizowanie wielu inicjatyw i projektów profilaktycznych.

W trakcie uroczystej zbiórki ksiądz Mariusz dokonał błogosławieństwa na dalszą służbę jaworznickim stróżom prawa i brał udział w dalszej części Święta Policji.

 

 

Spotkanie Wielkanocne - KMP Jaworzno - 26 marca 2018 roku

W siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych, podczas którego można było usłyszeć wiele ciepłych słów. W tym niezwykle serdecznym wydarzeniu wzięli udział policjanci, pracownicy cywilni, a także kadra kierownicza jaworznickiego garnizonu. Słowo Boże wygłosił kapelan policji ks. Mariusz Olejnik.

Jaworzniccy policjanci wierni tradycji, tuż przed Świętami Wielkanocnymi składają sobie życzenia pomyślności, spokoju i radości. We wczorajszym spotkaniu (26.03), którego gospodarzem był Komendant Miejski Policji w Jaworznie inspektor Robert Trzupek, uczestniczyła kadra kierownicza jaworznickiej jednostki, policjanci, przedstawiciele związków zawodowych i pracownicy cywilni. Spotkanie rozpoczął szef jaworznickich policjantów, który dziękując za przyjęcie zaproszenia, na zbliżające się Święta Wielkanocne złożył wszystkim zebranym życzenia radości, pogody ducha oraz spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. Szczególne życzenia komendant skierował do policjantów i policjantek, pracowników policji oraz ich rodzin. Niech czas zbliżających się świąt będzie okresem spokoju, pełnym miłości i zdrowia. Uczestnicy spotkania po wysłuchaniu modlitwy policyjnego kapelana ks. Mariusza Olejnika i złożeniu sobie życzeń zasiedli do świątecznego stołu. Uczestnicy spotkania podzielili się tradycyjnym jajkiem, skosztowali potraw wielkanocnych i słodkości.

 • Spotkanie Wielkanocne jaworznickiej policji
 • Spotkanie Wielkanocne
 • Spotkanie wielkanocne
 •  
 • Spotkanie wielkanocne
 • Spotkanie wielkanocne
 • Zebrani na spotkaniu pracownicy komendy
 •  
 • Zebrani przy stole wielkanocnym pracownicy komendy
 • Spotkanie wielkanocne
 • Spotkanie wielkanocne
 •  
 • Poświęcenie pokarmów przez księdza
 • Modlitwa księdza Mariusza Olejnika
 • Poświęcenie stołu wielkanocnego przez kapelana

 

Spotkanie Wigilijne - 18 grudnia 2017 roku

Jak każdego roku policjanci i pracownicy cywilni Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie, przed Świętami Bożego Narodzenia spotykają się przy symbolicznym stole wigilijnym, dzieląc się opłatkiem oraz składając sobie życzenia świąteczne i noworoczne. Zgodnie z tradycją na wigilijnym stole nie mogło zabraknąć świątecznych potraw, a zebranych w atmosferę świąt przeniosły odgrywane w tle kolędy.

W imieniu kierownictwa jednostki wszystkich zebranych na sali powitał insp. Robert Trzupek – Komendant Miejski Policji w Jaworznie wraz ze swoim Zastępcą podinsp. Arturem Stachańczykiem. Szef jaworznickiej Policji podziękował policjantom i pracownikom za dotychczasową pracę i wysiłek, jaki wkładają w służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Jaworzna. Zebranym oraz ich rodzinom życzył ciepłych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.

Opłatki poświęcił kapelan Policji ks. Mariusz Olejnik, a w swoim wystąpieniu stwierdził, że magię Świąt tworzymy My sami poprzez własną postawę i to, co mamy w sercu. To od nas zależy jak przeżywać będziemy ten wspaniały czas. Kapelan życzył wszystkim spokoju i wytrwałości, a przede wszystkim autentyczności w relacji z drugim człowiekiem.

Przy dźwiękach kolęd, obecni na spotkaniu policjanci i pracownicy jaworznickiej komendy połamali się opłatkiem życząc sobie wszystkiego, co najlepsze w nadchodzące Święta i Nowy Rok.

 • Przemówienie komendanta Trzupka

   

 • Kierownictwo jaworznickiej Policji

   

 • Zebrani na wigilii policjanci i pracownicy cywilni

   

 •  
 • Zebrani przy wigilijnym stole

   

 • Ksiądz Olejnik w trakcie modlitwy

   

 • Przekazanie opłatka zebranym

   

 •  
 • Połamanie się opładkiem

   

 • Łamanie się opłatkiem

   

 •  

 •  
 • Łamanie się opłatkiem

   

 • Łamanie się opłatkiem

   

 • Kierownictwo jaworznickiej policji

   

 

Wojewódzkie obchody Święta Policji - Katowice 17.07.2017 rok

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji z udziałem I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzeja Szymczyka. Uroczystość objął honorowym patronatem Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak. Spotkanie było okazją do wręczenia orderów, odznaczeń i aktów mianowania na kolejne stopnie policyjne.

Przybyłych na uroczystość gości powitał Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński, który odczytał również list od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik, Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Prezydent Katowic, Konsulowie Honorowi Austrii, Mołdawii i Serbii, Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich, Komendant Szkoły Policji w Katowicach, Komendanci Wojewódzcy Policji w Kielcach i Opolu, Naczelnik katowickiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji i nadinspektor w stanie spoczynku Dariusz Biel.

W trakcie uroczystego apelu, wszystkim zasłużonym wręczone zostały ordery i odznaczenia oraz akty mianowania na kolejne policyjne stopnie.

Wśród odznaczonych osób, znalazł się także ksiądz Mariusz Olejnik, który odebrał z rąk Generała Andrzeja Szymczyka brązowy medal za "Zasługi dla Policji".

 

Jaworznickie Święto Policji - 11.07.2017 rok

Na terenie Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie odbyła się uroczystość z okazji Święta Policji. To data szczególna dla funkcjonariuszy. Czas awansów, nominacji, odznaczeń – zarówno samych policjantów, jak i tych, z którymi na co dzień pracują. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach podinsp. Mariusz Krzystyniak wręczył awanse na wyższe stopnie służbowe i wyróżnienia jaworznickim stróżom prawa i pracownikom cywilnym.

Mszą Świętą w Kolegiacie Św. Wojciecha i Św. Katarzyny rozpoczęło się jaworznickie Święto Policji. W nabożeństwie wzięli udział oprócz policjantów i ich rodzin, wierni z jaworznickich parafii. Mszy przewodniczył ksiądz prałat Eugeniusz Cebulski wraz kapelanem Policji księdzem Mariuszem Olejnikiem i przyjacielem Policji księdzem Józefem Handerek.

Słowa kazania wygłoszonego przez kapelana Policji ks. Mariusza Olejnika:

Przewielebny Księże Prałacie, Godpodarzu tego miejsca, Księże Kanoniku Józefie, Przyjacielu Policji, Panie Komendancie, Drodzy przyjaciele Policjantki, Policjanci, Pracownicy Cywilni, Emeryci Policyjni,

Możemy mieć największe gospodarki i najbardziej śmiercionośną broń na ziemi, natomiast jeżeli nie będziemy mieli silnej rodziny, silnych wartości, to wtedy będziemy słabi i nie przetrwamy. Życie lubi zaskakiwać. Nigdy nie przypuszczałem, że będę na kazaniu cytował słowa Prezydenta USA. Słowa wypowiedziane w miejscu, gdzie Bóg, Honor, Ojczyzna poświadczone było heroiczną walką, aż do przelania krwi. W imię miłości do Ojczyzny, w imię pragnienia by żyć w wolności, a nie w zniewoleniu, tysiące młodych ludzi stanęło do walki. Zło jakoś tak przychodzi łatwo. O dobro trzeba zawalczyć. Warto zatem postawić pytanie: na jakich wartościach opieramy swoje życie i jakie to ma przełożenie na wybory, których dokonujemy w życiu osobistym, rodzinnym i pracy zawodowej. Fundamentalną wartością jest miłość. We współczesnym świecie często mylona z pożądaniem, za którym stoi egoizm, szukanie własnej korzyści, nieliczenie się z drugim człowiekiem. Jak to rozróżnić? Starożytny mędrzec, Arystoteles, podpowiada: Ten kto kocha pragnie dobra drugiego człowieka, a ten kto pożąda pragnie dobra tylko dla siebie. Policjant jest posłany, w pewnym sensie jak apostoł, by służyć Ojczyźnie, lokalnej społeczności, konktretnemu człowiekowi. Ma zapobiegać i walczyć ze złem, by czynić ten świat lepszym. Nie uda się to bez siły ducha. Najlepsze nawet prawo, najdoskonalsze wyposażenie będzie tu niewystarczające. Trzeba być człowiekiem służby, który trwa na posterunku nieugięcie, bo służba jest waszym powołaniem, które wybraliście dobrowolnie. Waszym zadaniem jest służba człowiekowi. „ Najważniejsza jest siła ducha, jeżeli ktoś nie ma w sobie rygoru, dyscypliny, porządku, trudno mu będzie egzekwować ład i porządek wśród innych (…). Dobry policjant (…) to nie tylko ten wyszkolony, profesjonalny funkcjonariusz, to przede wszystkim człowiek, który postrzega człowieka w tych, którym służy.” (Bp K. Ryczan) A to można budować tylko na fundamencie miłości. W listopadzie 2000 roku podczas ogólnoświatowego Jubileuszu Wojska i Policji, do kilku tysięcy funkcjonariuszy z wielu krajów świata św. Jan Paweł II mówił: Pełnicie trudną, ale niezbędną służbę społeczeństwu, nie szczędząc wysiłków, aby zapewnić porządek, który jest podstawą zgodnego i harmonijnego współżycia; dzięki wam ludzie mogą uzyskać cenną pomoc, gdy napotykają trudności; środowisko naturalne, dobra publiczne i prywatne zostają zabezpieczone, a zdrowie obywateli jest skutecznie chronione dzięki waszym konsekwentnym działaniom prewencyjnym. (…) Pragnę w tym miejscu złożyć hołd licznym waszym przyjaciołom, którzy zapłacili życiem za wierność swojej misji. Zapominając o sobie i gardząc niebezpieczeństwem, oddali społeczeństwu bezcenną usługę. (…) Niech wam dodaje odwagi przykład tych kolegów, którzy wypełniając wiernie swoje obowiązki, wspięli się na szczyt heroizmu, a nawet świętości. Św. Jan Paweł II mówi o wierności zadaniu, wierności misji nawet za cenę krwi w imię większej wartości ratowania życia słabych, bezbronnych, narażonych na krzywdę. Oby nigdy w waszej służbie nie było takiej potrzeby, ale ważna jest ta gotowość służby do końca. Nie odpuszczania, ale wiernego wypełniania ślubowania, które każdy z was przed podjęciem służby złożył według następującej roty:

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi (...) strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. „Jeżeli nie będziemy mieli silnych wartości, to wtedy będziemy słabi i nie przetrwamy. Jeżeli ktokolwiek zapomni o wadze tych rzeczy, niech przybędzie do jednego kraju, który nigdy o tym nie zapomniał, niech przybędzie do Polski, tu, do Warszawy, niech pozna historię Powstania Warszawskiego. (...) Ci bohaterowie przypominają nam, że Zachód został zbawiony krwią patriotów. (...) Każda piędź ziemi, każdy fragment cywilizacji jest wart bronienia go za cenę życia.”( Donald Trump) Z tego dziedzictwa czerpnijcie siły także wy współczweśni Policjanci. Nie jest to proste dlatego gromadzimy się tu dzisiaj na Mszy św. odprawianej w waszej intencji by zawierzyć waszą służbę Bogu. Św. Brat Albert Chmielowski, który towarzyszy nam podczas tego roku liturgicznego napisał: "Tylko u stopni ołtarza można silnie związać łańcuch jedności narodowej i duchowego braterstwa, który rozrywa prywata i egoizm". "Trzeba żyć pod okiem Pana Jezusa.” Niech święty Michał, patronujący policyjnej służbie, wspomaga w walce ze złem w zgodzie z poszanowaniem honoru, godności i praw człowieka. Niech pomaga w swoją codzienną służbę policyjną wpleść spojrzenie duszy na Pana Jezusa, jedną myśl ofiarować i zawierzyć siebie Bogu, by namiłości do Boga i bliźniego budować swoje życie osobiste, rodzinne i zawodowe.
Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce ze złem w zgodzie z poszanowaniem honoru, godności i praw człowieka. Patronie polskiej policji, strzeż nas, bądź nam pomocą i obroną. Miej nas wszystkich w swojej opiece...


 

 

 

Spotkanie wigilijne jaworznickiej policji - 19.12.2016 rok

W sali konferencyjnej jaworznickiej policji spotkali się policjanci i pracownicy komendy, by z okazji zbliżających się świąt złożyć sobie wzajemnie życzenia i oczywiście przełamać się opłatkiem. To polska i katolicka tradycja, która nabrała nowego wymiaru w naszej komendzie i stała się już tradycją.

Gospodarzem spotkania był pełniący obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie mł. insp. Adam Mandera wraz ze swoim zastępcą mł. insp. Robertem Trzupek. W spotkaniu uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy cywilni. Duchową oprawę uroczystej wigilii zapewnił Ksiądz Kapelan Mariusz Olejnik.

Zanim podzielono się opłatkiem szef jaworznickiej policji Adam Mandera podziękował wszystkim za zaangażowanie i trud wkładany podczas codziennej służby w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Jaworzna. Komendant stwierdził, że okres świąteczny to czas normalnej, a czasami wytężonej pracy policjantów. Wyraził przekonanie i nadzieję, że nawet ci, którzy świąteczne dni spędzą w służbie, znajdą chwilę, by pomyśleć o domu i rodzinie. Poprosił również zebranych, by przekazać życzenia spokojnych i pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia swoim najbliższym.

Ksiądz Mariusz Olejnik podkreślił, że nadchodzący czas jest okresem wyjątkowym, a Święta Bożego Narodzenia są najpiękniejsze z polskich i katolickich świąt. Kojarzą się one nam wszystkim z rodzącą się nadzieją, której nigdy w policyjnej służbie zabraknąć nie może. W ciepłych słowach odniósł się do służebnej roli policjantów wobec społeczeństwa. Pobłogosławił opłatki wigilijne, a następnie zapewnił o otoczeniu wszystkich obecnych swoją modlitwą.

Nie wszyscy mogli uczestniczyć w tym spotkaniu, gdyż specyfika policyjnej służby na to nie pozwala. Nie mniej ci nieobecni, byli wyraźnie wspomniani w życzeniach i błogosławieństwie. Po modlitwie w miłej i świątecznej atmosferze wszyscy dzielili się opłatkiem i składali sobie życzenia świąteczno-noworoczne.

 

Święto Policji i uroczyste otwarcie komendy w Jaworznie - 06.07.2016 rok

Mszą Świętą w Kolegiacie Św. Wojciecha i Św. Katarzyny rozpoczęło się jaworznickie Święto Policji. Następnie punktualnie o godzinie 13-tej odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej od podstaw Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie.

W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach insp. Krzysztofem Justyńskim.  W tej uroczystości nie mogło również zabraknąć kapelana policji księdza Mariusza Olejnika oraz księdza prałata Eugeniusza Cebulskiego, pełniącego funkcję dziekana dekanatu, na którym położona jest komenda policji.

 

 

Spotkanie wigilijne w jaworznickiej policji - 21.12.2015 rok

Wsali konferencyjnej jaworznickiej policji spotkali się policjanci i pracownicy komendy, by z okazji zbliżających się świąt złożyć sobie wzajemnie życzenia i oczywiście przełamać się opłatkiem. To polska i katolicka tradycja, która nabrała nowego wymiaru w naszej komendzie i stała się już tradycją.

Gospodarzem spotkania był Komendant Miejski Policji w Jaworznie mł. insp. Piotr Sidzina wraz z swoim zastępcą mł. insp. Robertem Trzupek. W spotkaniu uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy cywilni. Duchową oprawę uroczystej wigilii zapewnił Ksiądz Kapelan Mariusz Olejnik.

Zanim podzielono się opłatkiem szef jaworznickiej policji Piotr Sidzina podziękował wszystkim za zaangażowanie i trud wkładany podczas codziennej służby w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Jaworzna. Komendant stwierdził, że okres świąteczny to czas normalnej, a czasami wytężonej pracy policjantów. Wyraził przekonanie i nadzieję, że nawet ci, którzy świąteczne dni spędzą w służbie, znajdą chwilę, by pomyśleć o domu i rodzinie. Poprosił również zebranych, by przekazać życzenia spokojnych i pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia swoim najbliższym.

Ksiądz Mariusz Olejnik podkreślił, że nadchodzący czas jest okresem wyjątkowym, a Święta Bożego Narodzenia są najpiękniejsze z polskich i katolickich świąt. Kojarzą się one nam wszystkim z rodzącą się nadzieją, której nigdy w policyjnej służbie zabraknąć nie może. W ciepłych słowach odniósł się do służebnej roli policjantów wobec społeczeństwa. Pobłogosławił opłatki wigilijne, a następnie zapewnił o otoczeniu wszystkich obecnych swoją modlitwą.

 
 

Obchody Święta Policji 2015 rok

Jaworznickie obchody Święta Policji w ramach uroczystej zbiórki uświetnili swoją obecnością: Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert wraz z swoimi zastępcami, pani Prokurator Magdalena Filipowicz, Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie Paweł Wysocki, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych oraz policyjni emeryci. W tej uroczystości nie mogło również zabraknąć kapelana policji księdza Mariusza Olejnika, który obchodzi w 2015 roku swój 15-letni jubileusz posługi kapelańskiej.

 

 

 

 

 

Spotkanie Wigilijne - 01.04.2015 rok

Jaworzniccy policjanci wierni tradycji, tuż przed Świętami Wielkanocnymi składają sobie życzenia spokoju i radości. W spotkaniu wielkanocnym, które odbyło się w komendzie przewodniczył ksiądz kapelan Mariusz Olejnik oraz Komendant Miejski Policji mł.insp. Piotr Sidzina wraz ze swoim zastępcą mł.insp. Robertem Trzupek.

Święta Wielkiej Nocy od kilku lat porzedzone są uroczystym spotkaniem kierownictwa jaworznickiej Policji z funkcjonariuszami i pracownikami jednostki.  Życzenia zdrowych i pogodnych świąt, powodzenia w służbie oraz pomyślności, policjantkom, policjantom i pracownikom cywilnym, złożył Komendant Miejski Policji w Jaworznie mł. insp. Piotr Sidzina.

Ksiądz kapelan Mariusz Olejnik odmówił uroczystą modlitwę, a następnie poświęcił stół wielkanocny. Uczestnicy spotkania podzielili się tradycyjnym jajkiem, skosztowali potraw wielkanocnych i słodkości.

 

 

Powrót na górę strony