Pomoc ofiarom przestępstw

Wychodzimy naprzeciw przemocy

W województwie śląskim przez cały rok ofiary przestępstw mogą korzystać z pomocy prawnej policjantów i wolontariuszy w specjalnie w tym celu stworzonych punktach. W chwili obecnej różne instytucje rządowe, samorządowe oraz organizacje pozarządowe zajmują się taką pomocą.
Jednym z podstawowych celów funkcjonowania systemu jest skupienie się na potrzebach ofiary, często pozostawionej samej sobie i całkowicie bezradnej. Dzięki powstaniu systemu skupiającego wiele podmiotów działających w tym zakresie możliwa będzie kompleksowa pomoc osobie, która stała się ofiarą przestępstwa, obejmująca zarówno pomoc prawną, psychologiczną jak i materialną.

 

Wykaz podmiotów udzielających pomocy ofiarom przestępstw na terenie Jaworzna

 

1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Jagiellońska 9, tel. 32 745 12 00,

strona www: oik.jaworzno.pl, adres e-mail: oik@oik.jaworzno.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00 - 19.00 oraz w piątki od 7.00 do 15.00,

Obszar świadczonej pomocy:

- poradnictwo socjalne,

- pomoc psychologiczna,

- pomoc prawna (radca prawny – w każdą środę w godz. 16.15-19.15),

- schronienie (mieszkania chronione czynne całą dobę),

 

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

ul. Północna 9b, tel. 32 618-18-40, fax 32 618-18-40,

strona www: mops.jaworzno.pl, adres e-mail: mops@mops.jaworzno.pl,

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 07.00 – 15.00, oraz w czwartki dyżur od 15.00 – 17.00,

Działania Ośrodka obejmują w szczególności zadania z zakresu:

- przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- pomocy społecznej,

- wspierania rodziny i pieczy zastępczej,

- ochrony zdrowia psychicznego,

 

3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Inwalidów Wojennych 14, tel. 32 616-28-47,

strona www: ppp.jaworzno.edu.pl, adres e-mail: ppp@jaworzno.edu.pl,

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 18.00,

Zakres udzielanej pomocy:

- specjalistyczna pomoc psychologiczna oraz pedagogiczna dla dzieci i młodzieży,

 

 

4. Baza osób nadzorujących lub koordynujących działania Policji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w garnizonie śląskim.

http://slaska.policja.gov.pl/kat/prewencja/gdzie-szukac-pomocy/238174,Przemoc-w-rodzinie.html

 

 

Powrót na górę strony